Về Chúng Tôi

Cam Kết Gần Đây

Chúng tôi làm việc cùng với các cá nhân, công ty trong nước và quốc tế

Chúng tôi là những người làm việc tự do (freelancer) với mong muốn đem lại website chuyên nghiệp, giá thành rẻ cho các doanh nghiệp nhỏ, startup và cá nhân. Chúng tôi sẽ đi cùng với bạn trong quá trình xây dựng và phát triển website. Với mục tiêu muốn phát triển mạnh hơn, chúng tôi sẽ luôn hoàn tất công việc mà khách hàng yêu cầu.

Phạm Đắc Khánh

Phạm Đắc Khánh

Sáng Lập