Quảng Cáo Facebook Ads

Quảng Cáo Facebook Ads

Facebook Ads

Quảng cáo Facebook Ads là gì? Facebook Ads là facebook advertisement, là tên dịch vụ quảng cáo facebook. Cho phép người dùng facebook quảng cáo thông tin sản phẩm, dịch vụ đến các người dùng mục tiêu khác trên facebook. 

Dưới đây là một số thông tin về Quảng cáo Facebook:

Quảng cáo có thể xuất hiện trong News Feed trên máy tính để bàn, News Feed trên thiết bị di động và ở cột bên phải của Facebook trên máy tính để bàn.
Nội dung quảng cáo đôi khi được kết hợp với tin tức về các hành động xã hội mà bạn bè của bạn đã thực hiện, như thích Trang.

quảng cáo facebook ads

Bạn bè của bạn có thể thấy tin tức về các hành động xã hội bạn đã thực hiện trong quảng cáo Facebook. Tin tức này sẽ chỉ được hiển thị cho bạn bè đã xác nhận của bạn và sẽ tuân thủ các cài đặt quyền riêng tư hiện hành bạn đã đặt cho tài khoản của mình. Nếu một bức ảnh được sử dụng, đó là ảnh hồ sơ của bạn chứ không phải ảnh từ album ảnh của bạn.