Email Marketing

Sử dụng dịch vụ email marketing để đưa các sản phẩm, dịch vụ của bạn đến khách hàng tiềm năng.
Với chi phí rất thấp cho một email chứa nhiều thông tin.

email marketing

BLUEMAILER nhận gửi email quảng cáo sản phẩm, website, email marketing cho quý khách hàng. Với chi phí 2.5đ/ email. Miễn phí thiết kế thư quảng cáo cho khách hàng, bao gồm cả danh sách địa chỉ email.

Email quảng cáo của bạn sẽ được hiển thị tốt trên hầu hết các phần mềm email như điện thoại, máy tính để bàn (desktop), máy tính xách tay (laptop) và webmail (Gmail, Yahoo!, Office 365, GMX, AOL,…).

– Nếu server email bị ngưng giữa chừng do người dùng báo cáo spam thì chỉ tính tiền trên số lượng email đã gửi vì bị báo cáo spam là trường hợp không kiểm soát được trong quá trình gửi.
– Đối với khách hàng cần gửi 2.000.000 email thì không bị ngưng giữa chừng trong khi gửi email marketing quảng cáo.
– Miễn phí cung cấp danh sách email cho khách hàng.
– Miễn phí thiết kế email (HTML) cho khách hàng. Quý khách phải có sẵn hình ảnh và nội dung. Không miễn phí thiết kế photoshop, adobe illustrator, inkscape.

Xem mẫu thống kê đã gửi email quảng cáo bên dưới.

thống kê gửi email marketing